Raske penger kan bli dyrt

Det er en stigende trend at flere norske husholdninger benytter seg av forbrukslån som følge av blant annet lavere renter og høyere boligpriser. Det å ta opp et forbrukslån er for mange den eneste muligheten til å betjene sin lukrative levemåte. Rentene på usikrede lån varierer fra 10 til 20 prosent, som sett i forhold til rentebetingelser som tilbys ved lån til bolig er skyhøyt med dagens rentenivå. Likevel øker utlånet av forbrukslån dobbelt så raskt som lån til husholdninger. Noe av grunnen til dette ligger i at det er vanskelig å få boliglån etter nye strenger egenkapitalkrav fra Finanstilsynet, sammenlignet med kredittinstitusjoner som ikke stiller krav til egenkapital. Samtidig benytter kredittinstitusjonene aggressiv markedsføring ut mot personmarkedet for å skape større etterspørsel etter forbrukslån.

Forbrukslån – verdiskapende kun for utlåner?

Utlån av usikrede lån er god butikk for utlånerne, der den økte risikoen kompenseres for med høyere renteinntekt. Ulempen med denne kapitalistiske handlingsmåten er at Ola Normann låner mer enn han har mulighet til å betjene. Ubetalte forbrukslån gir videre purregebyrer, høyere akkumulerte rentekostnader og inkassokrav. Dette tjener så inkassoselskapene penger på og den enkelte privatperson kan fort befinne seg i en situasjon som er vanskelig å rive seg løs fra. Selv om det er lett å falle for fristelsen å ta opp et raskt forbrukslån som tilbys hos mangfoldige aktører og en rekke kanaler, kan det være lurt å tenke seg om.

Tenk langsiktig – tenk smart

Forbrukslån skaper sjelden framtidig økonomisk gevinst, da pengene som regel ikke blir brukt til langsiktige investeringer. Rentekostnadene er som sådan så store at investeringer brukt med forbrukslån skal gi usannsynlig høy avkastning for å være verdiskapende. Til sammenligning vil man ved å ta opp lån til boligformål sitte igjen med verdier som omgjør lånet til en lønnsom investering. Langsiktig og smart pengeplassering vil altså generere avkastninger som stiller deg i en bedre økonomisk livssituasjon. Det motsatte kan man si om kortsiktig pengeforbruk, som benyttes på varer som synker i verdi. Hvis man tar opp et lån med en skyhøy rente for å betale noe som ikke gir langsiktig avkastning vil det koste deg dyrt.

I dag hører man ofte om personer som har gjeld til knærne og har havnet i en situasjon de sliter med å komme seg ut av. Mange av disse har vært utsatt for en serie uheldige hendelser de vanskelig kunne forutsett, men dette gjelder slett ikke alle. I dagens samfunn, med mye fokus på materielle goder både fra ytre press og indre forventninger er det lett å ty til forbrukslån utenfor ens egen betalingsevne. Når det i tillegg reklameres hvor enn man snur seg for hvor enkelt og lurt det er å ta opp forbrukslån, kan det være vanskelig å tenke seg grundig om. Det er selvfølgelig ikke slik at forbrukslån behøver å være skummelt og farlig – men, å ta opp et forbrukslån utenfor ens egen betalingsevne for å kjøpe seg materielle goder man lett kunne klart seg foruten er skummelt og farlig. Det kan i verste fall lamme deg økonomisk.