Vanlige vilkår for forbrukslån

Forbrukslån skiller seg fra boliglån og andre lignende typer lån blant annet gjennom mindre krevende vilkår. De fleste institusjoner som tilbyr forbrukslån stiller likevel enkelte vilkår som må oppfylles for at du som låntaker skal få søknaden din innvilget.

Vanligste vilkår

Alder

Minimum aldersgrense er regulert av norsk lov og satt til 18 år for forbrukslån. Noen utlånere stiller ingen krav utover dette, mens andre har egne krav til alder. Det fleste utlånere krever en minimum aldersgrense mellom 18 og 25 år.

Inntekt

Boliglån og lignende stiller ofte høye krav til inntekt. Kravene for forbrukslån er noe midlere enn slike lån. Det er likevel vanlig at utlånere stiller krav til en gitt brutto årsinntekt for å få innvilget søknaden om forbrukslån. Normalen blant banker er et krav på omkring 150 000 – 200 000 kroner, men det er mange private institusjoner som tilbyr billige forbrukslån til søkere med lavere årsinntekt.

Betalingsanmerkning

Dersom du har betalingsanmerkning krever søknaden din grundigere vurdering. Generelt kan man si at utlånere er skeptiske til å innvilge søknader til låntakere med betalingsanmerkninger ettersom risikoen for at utlåner ikke vil få igjen pengene sine øker. Mange tror at betalingsanmerkninger betyr at de aldri vil kunne motta lån igjen. Slik er det ikke. I dag er det mange utlånere som tilbyr lån til søkere med betalingsanmerkning. Som oftest må man belage seg på at søknaden vil ta lengre tid, da utlåner gjerne blir mer opptatt av å undersøke din inntekt og verdier du har å stille til sikkerhet. Det anbefales at man søker på forbrukslån hos utlånere som spesialiserer seg på å låne ut til søkere med betalingsanmerkning dersom man selv har det.

Bostedsadresse

Utlånere krever at søkere av forbrukslån har bostedsadressen sin registrert i Norge for å få innvilget søknaden.

Andre vilkår

Enhver utlåner kan sette sine egne lånebetingelser som søker må oppfylle for å få godkjent lånesøknaden. Det er blant annet vanlig at utlåner setter minste- og maksgrense på lånesummen.

Vilkår fra ulike utlånere

Bank Norwegian

For å få innvilget en søknad om forbrukslån hos Bank Norwegian krever de en årsinntekt på 150 000 kr, at søkeren er over 18 år og at søkeren ikke har noen betalingsanmerkninger. De tilbyr forbrukslån mellom 5000 og 500 000 kroner.

Oppfinans

Oppfinans krever at søkeren er over 20 år og har en årsinntekt på minimum 200 000 kroner. De tillater i motsetning til Bank Norwegian at søkeren har betalingsanmerkninger. Oppfinans tilbyr forbrukslån mellom 10 000 og 500 000 kroner.

Lendo

Lendo har en minimum aldersgrense på 20 år og krever en årsinntekt på minimum 120 000 kroner. De godtar ikke betalingsanmerkninger og tilbyr forbrukslån mellom 5000 og 500 000 kroner.

Santander

Santander stiller strenge krav til alder, med en aldersgrense på 25 år. De godtar ikke betalingsanmerkninger og krever en minimum årsinntekt på 200 000 kroner. Santander tilbyr forbrukslån mellom 10 000 og 350 000 kroner.

Yabank

Yabank godtar ikke betalingsanmerkninger, de har en aldersgrense på 20 år og krever at søkeren har en årsinntekt på over 250 000 kroner. De tilbyr forbrukslån mellom 25 000 og 500 000 kroner.

Frogtail

Frogtail tilbyr forbrukslån mellom 5000 og 20 000 kroner på dagen. De krever at søkeren er over 20 år, har en skattbar inntekt, er folkeregistrert i Norge og er uten gjeld hos namsmannen. Betalingsanmerkninger godtas.

Kilder og ressurser:

Mine forbrukslån
http://www.finnforbrukslån.net/